Om alle medewerkers van Altrecht en Aventurijn een BHV-training op eigen locatie te kunnen aanbieden waarbij de specifieke aandachtspunten van de eigen werkomgeving goed worden belicht gaat FireFlash een samenwerking aan met WA Security Services. Alle BHV-ers, Ploegleiders, ANW-hoofden en crisisteam zullen deel gaan nemen aan de trainingen in 2016-2017-2018

Website by Webroots