Als er zich een incident voordoet bij uw bedrijf of instelling is het zaak dat de eigen medewerkers veilig, snel en effectief handelend kunnen optreden. Het is daarom aan te bevelen meerdere medewerkers op te leiden tot zgn. Bedrijfshulpverlener. Tijdens de praktijkgerichte opleiding worden cursisten getraind in het optreden tijdens een brand of ander ongeval. Met name het onderdeel ontruiming (het in veiligheid brengen van de collega’s, bezoekers en andere aanwezigen) is zeer belangrijk.

Praktijkgericht trainen2

FireFlash heeft een speciale trainingsunit ontwikkeld voor de BHV-trainingen. In samenwerking met Horizon Instructional Media en Ambulance Oost wordt een compleet pakket aangeboden. Instructeurs zijn ervaren mensen uit de dagelijkse praktijk. Ook voor maatwerk opleidingen (bijvoorbeeld AED) kunt u bij de specialisten van Ambulance Oost terecht.

Website by Webroots