Eén van de meest bedreigende gevaren voor een brandweerman/-vrouw bij het benaderen en/of bestrijden van een binnenbrand is het fenomeen “Flashover”. Wanneer de kennis bij de brandweerlieden aanwezig is om de eigenschappen van een flashover tijdig te herkennen, de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen en een veilige bestrijding uit te voeren, zal hiermee zowel de persoonlijke veiligheid van manschappen alsook de effectieve bestrijding van incidenten toenemen.

Volledig mobiel

FireFlash heeft volledig operationele mobiele flashover training units welke de mogelijkheid aan de brandweer bieden om onder realistische omstandigheden op locatie te oefenen. Dus geen “gas gestookte” simulatie van een flashover maar de daadwerkelijke realistische “rookgasverbranding” die tijdens de flashover optreedt.

De mogelijkheid bestaat tot het volgen van een basistraining Flashover, een herhalingstraining of een Advanced training. Daarnaast kan ook een training Warmtebeeldcamera worden gevolgd.

Een warmtebeeldcamera is een technisch hulpmiddel bij het effectief bestrijden van branden. Uit de praktijk blijkt dat de warmtebeeldcamera veelal incorrect wordt gebruikt. Hierdoor kunnen onjuiste inschattingen worden gemaakt of onjuiste conclusies worden getrokken. FireFlash heeft een speciale trainingsmodule ontwikkeld, waarbij een juist gebruik van de warmtebeeldcamera wordt geoefend. De training is aan te bevelen als aanvulling op de Flashovertrainingen.
De cursisten worden getraind om de warmtebeeldcamera daadwerkelijk als hulpmiddel te gebruiken en de extra informatie over temperatuur en temperatuurverandering te gebruiken bij beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB).

Website by Webroots