Belangrijk voor repressief leidinggevenden in incidentsituaties is het verkrijgen van een goed beeld van de situatie, het inschatten van de mogelijke ontwikkelingen in de tijd (tijd/tempo factor) en op basis daarvan de inzet te bepalen. Wezenlijke aspecten in het repressieve optreden van de manschappen zijn: het garanderen van de eigen veiligheid, het verantwoord redden (of stabiliseren) van personen, effectieve inzet van verschillende blusmiddelen en goede onderlinge samenwerking (teamwork). FireFlash heeft na het succes van de Flashover/backdraft en Virtueel oefenen units, nu ook een mobiel concept beschikbaar voor het bestrijden van gas- en vloeistof incidenten. Deze unieke mobiele trainingsmodule (gestookt met gas en vloeistof) is ontwikkeld om Officieren van Dienst, bevelvoerders en manschappen de mogelijkheid te bieden complexe incidenten op eigen locatie te beoefenen.

Gevarieerde scenario’s

De praktische trainingen van FireFlash zijn met name gericht op het goed verkennen en inschatten van de situatie (veiligheid) en de mogelijke gevaren, het stellen van prioriteiten, duidelijke opdrachtverstrekking en een goede communicatie. Oefeningen hulpverlening, optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, brandbestrijding en andersoortige incidenten kunnen worden getraind op deze unit. Het is mogelijk de praktijksituatie van de manschappen en de operationeel leidinggevenden zeer realistisch te benaderen. Met deze module ontstaat de mogelijkheid om een aantal facetten van het repressief optreden logisch te combineren in één of meerdere scenario’s. Direct na een oefening wordt er op alle rollen kort geëvalueerd, waarna meteen weer de mogelijkheid aanwezig is om de opgedane kennis en ervaring toe te passen in de volgende oefening. Effect en rendement van de training zijn door deze voordelen optimaal.

Voordelen

Er kan geoefend worden met de bestrijding van complexe incidenten welke in de praktijk daadwerkelijk bij u in het dekkingsgebied kunnen voorkomen. Tijdens de oefeningen worden zowel bevelvoerders, manschappen als chauffeur/pompbediende geconfronteerd met de uitdagingen van het veilig en effectief bestrijden van incidenten met gas- en vloeistofbranden in teamverband. Het ensceneren van de oefeningen wordt door FireFlash geregeld, nadat vooraf met u is doorgenomen hoe u de trainingen wilt laten plaatsvinden en welke oefenkaarten in de training aan bod moeten komen. De trainingsunit van FireFlash is mobiel inzetbaar en kan dientengevolge op elke gewenste locatie worden benut.

Website by Webroots