Uiteraard beschikken wij over een uitgebreid bestand van instructeurs, die de diverse soorten trainingen voor ons kunnen verzorgen. Zo heeft ieder ook z’n eigen specialisme.

Rene Hagen
Eigenaar/oprichter Fireflash B.V.
Meer dan 20 jaar werkervaring op het gebied van Industrie-, Offshore-, Scheepvaart- en Brandweeropleidingen en -trainingen. Adviseur voor de bouw van diverse brandweer oefencentra’s wereldwijd. Actief tijdens diverse grootschalige calamiteiten bij raffinaderijen, olievelden, schepen en offshore installaties

Chuck van Hesteren
Eigenaar/oprichter Fireflash B.V.
Brandweer officier en instructeur met jarenlange internationale opleidings ervaring op het gebied van overheidsbrandweren, industrie en offshore. Tevens actief als projectmanager/consultant bij brandweren.
Wim Floor
Een ervaren en goed opgeleide trainer met meer dan 20 jaar brandweer ervaring. Begonnen als vrijwilliger in Loosdrecht en momenteel werkzaam als ploegchef bij de beroeps uitrukdienst in Hilversum. Daarnaast ook instructeur in regionale dienst.
Willem Jansen
OvDG van de regio Twente.
Gerber van Dijk
Ruim 10 jaar ervaring als brandweerman. Momenteel werkzaam in de 24uurs dienst bij Brandweer Hilversum. Actief als bevelvoerder bij het vrijwillige korps in Loosdrecht. Hiernaast werkzaam als instructeur bij brandweerscholing en bijscholing. Tevens ervaring in het introduceren van nieuwe technieken bij brandweerkorpsen.
Edwin Jongenotter
Ruim 15 jaar ervaring als brandweerman in de 24-uursdienst bij brandweer Rotterdam (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond). Reeds vele jaren werkzaam als praktijkinstructeur brandbestrijding.
Ewald Stokvis
Brandweerman instructeur vanaf 1978. Na de Luchtmacht eerst bij brandweer Ede en toen bij Brandweer Leidschendam in de repressieve dienst en nevenfunctie: preparatie en oefening. Van 1991 tot 2001 op oefencentra vele soorten van trainingen verzorgd; m.n. de Duitstalige trainingen alsmede advisering bij het opzetten van het IFA in Liestahl Zwitserland. Als plv. hoofd van het Emergency Response Team veel ervaring opgedaan in binnen- en buitenland.
In de loop der jaren mede gespecialiseerd in industrie en scheepsbrandbestrijding.

 

David Rompas
Vele jaren als instructeur gewerkt en als brandweerman in de 24-uursdienst. Kennis en ervaring overgebracht aan diverse brandweerkorpsen zoals; industrie brandweer, gemeente brandweer, vrijwillige brandweer, het bedrijfsleven en korpsen uit Europa.
Ruime bekendheid op het gebied van technische hulpverlening, industrie-, helikopter/vliegtuig-, scheepvaart en binnenbrand- bestrijding. Specifieke kennis van vele producten op het vlak van brandweermateriaal.
Guido Frenken
Medewerker opleiden en oefenen district Weert. Bevelvoerder bij 2 posten in district Weert.
Specialisatie: Instructeur straalpijpvoering, rookgas bestrijding.
Kees Weerheim
Kees Weerheim, 47 jaar en brandweerman bij VRH, post Pijnacker-Nootdorp. In totaal ruim 15 jaar brandweerervaring. Bevelvoerder/instructeur. Met name actief in brand en hulpverleningsinstructie.
Maarten-Frans van Vlerken
Al meer dan 10 jaar Beroepsbrandweerman in Eindhoven en vrijwillig ploegleider/bevelvoerder in Geldrop-Mierlo. Verzorgt diverse trainingen zowel regionaal als landelijk. Tevens instructeur drukluchtschuim.
Fred Keislair
Bevelvoerder bij Brandweer Den Haag. Ruim 20 jaar ervaring als (vrijwillig) brandweerman. In de loop der jaren zeer veel ervaring opgebouwd inzake Opleiden en Oefenen. Naast de kennis en ervaring op het gebied van brandbestrijding tevens specialist inzake technische hulpverlening.
Jarno Koele
Werkzaam als beroeps bij brandweer Utrecht en vrijwilliger in Bilthoven. Jarenlange ervaring als bevelvoerder en instructeur voor diverse bedrijven en brandweerkorpsen. Tevens instructeur persoonlijke bescherming.
Carlo Thüring
Ruim 15 jaar ervaring als brandweerman. Werkzaam bij de Gezamenlijke Brandweer als wachtcommandant. Tevens vrijwilliger in Nieuw-Vennep. Specialisaties: Flash-over trainingen, Gaspak inzet, Petrochemie & Tankincidenten, Scheepsbrandbestrijding en OGS. Internationale instructie-ervaring.
Richard Kraai
Brandweer Officier. Vakspecialist Oefenen Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland / Officier van Dienst Brandweer Apeldoorn.
Frank Poels
Werkzaam als officier van dienst en postcommandant brandweer Veldhoven in dienst van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost. Tevens officier van dienst één van de zes landelijke CBRN steunpunten.
Als instructeur in regionale dienst, met name voor de bevelvoerdersopleiding op het gebied van brandbestrijding en gevaarlijke stoffen. Specialisatie: instructeur repressieve ventilatie. In 1988 begonnen als vrijwilliger bij brandweer Tilburg, lang werkzaam geweest als fulltime brandweerinstructeur, bij brandweer Rhenen gewerkt als plaatvervangend commandant brandweer, officier van dienst en officier preparatie.
Jan van Dijck
Werkzaam bij de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant als beleidsmedewerker en Officier van Dienst. Daarnaast vrijwillig postcommandant bij brandweer Oirschot – Post de Beerzen.
15 Jaar ervaring als (vrijwillig) brandweerman, vanaf manschap, bevelvoerder naar officier. Werkzaam geweest op een realistisch oefencentrum, en daar veel ervaring opgedaan op het gebied van opleiden, bijscholen en oe
Philippe Delannoo
Ruim 18 jaar beroepsbrandweerman Brandweer Brussel (opgeleid tot Adjudant). Verzorgt reeds vele jaren opleidingen voor zowel de brandweer als ook firma’s.
Frits van der Wal
Ruim 13 jaar brandweerman. Momenteel werkzaam bij brandweer Zwolle als bevelvoerder in de 24-uursdienst. 8 Jaar brandweer instructeur met een specialisatie ademlucht.

 

Karel Lambert
Brandweer instructeur Brandweer Brussel.
Jim Berssenbrugge
Ambulanceverpleegkundige met ruim 25 jaar ambulance ervaring. 20 Jaar ervaring als docent; eerst als reanimatie instructeur bij de Nederlandse Hartstichting en de laatste 10 jaar als instructeur BHV.
Rudy Dewinter
Ruim 20 jaar ervaring bij de brandweer van Halle, geef in de Pivo reeds meer dan 5 jaar instructie (Persluchtdrager, kleine blusmiddelen, vuur en hittegewenning, flash-over training en attack container).
Tim Renders
Bijna 15 jaar brandweerman bij zowel een vrijwillig als beroepskorps. Opgeleid tot Adjudant en reeds jaren instructeur op de volgende onderwerpen: Vuur- en hittegewenning, Flashover/backdraft, ademlucht algemeen en basisopleiding brandweerman.
Marc Schollen
Bijna 20 jaar werkzaam bij Brandweer Leuven (sergeant-majoor). Ruim 10 jaar brandweer instructeur op de volgende onderwerpen: Flashover – CFBT – vuur en hitte gewenning – drager onafhankelijke adembescherming – opleidingen op maat voor diverse bedrijven en instellingen
Jhon van der Ven
15 Jaar brandweerervaring bij bedrijf en vrijwillige brandweer. In dienst van brandweer Alblasserdam als vrijwillig bevelvoerder en instructeur. Ervaring met realistisch oefenen houtgestookte oefenlocatie bij bedrijfsbrandweer. Tevens vaste vervoerder voor Fireflash.

 

Tom van Vreckem
Beroepsbrandweerman Brandweer Halle. Vrijwillig korporaal Brandweer Lennik. Instructeur aan de provinciale brandweerschool van Vlaams-Brabant (PIVO) voor volgende opleidingen: Flashover, CFBT, vuur- en hitte gewenning, drager onafhankelijke adembescherming, “warme” opleidingen op maat voor bedrijven.
Jo Maesen
Beroepsbrandweerman Brandweer Brussel.
Kees de Reus

Bijna 20 jaar ervaring als (ademlucht)instructeur en ruim 7 jaar als beroepscommandant bedrijfsbrandweer en bedrijfsvertegenwoordiger (OvD). Kennis en ervaring overgebracht aan diverse brandweerkorpsen zoals; industrie brandweer, gemeente brandweer, vrijwillige brandweer, het bedrijfsleven en korpsen uit NL/ België.
Ruime bekendheid op het gebied van industriële incidenten en brandbestrijding, scheepsbrand en binnenbrand bestrijding, BHV cursussen, veiligheidsbewustzijn. Specifieke kennis van vele producten op het vlak van brandweer materiaal.

 

Fred Alblas
Werkzaam bij Brandweer Waddinxveen. Meer dan 15 jaar ervaring als instructeur op verschillende onderwerpen binnen de brandweer.

 

Erik van Heijst
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Arjan Bruinstroop
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.

 

Anton Leeuwenhoek
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Geert Van Cauwenbergh
Sinds 1998 bij de brandweer van Halle. Beroepsbrandweerman en korpsinstructeur Bw Halle. Tevens instructeur verbonden aan het PIVO voor de opleidingen betreffende binnenbrandbestrijding, CFBT (Compartment Fire Behavior Training) , Flashover, Lanstechnieken, DOA ( persluchtdrager) en bedrijfsopleidingen.

 

Harry Heesen
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Evert Langerak
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.

Patrick Karregat

Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Lubbert Klaassen

Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.

 

Johan van Osnabrugge
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Istvan van Herk
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.

 

Siep Staveren

Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.

Robert de Wit

Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.

Rick Houtzager

Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Jerry Scheffer
Instructeur Bedrijfshulpverlening.
Ton Hoogervorst
Praktijkinstructeur project Hollands-Midden.
Rick van Dijk
Heeft ruim 17 jaar ervaring als beroepsbrandweerman bij Brandweer Amsterdam. Is bevelvoerder en Algemeen instructeur met specialisme brandbestrijding. Tevens is hij BHV-instructeur
Richard Emans
Computerexpert en bediener voor virtueel oefenen. Interne opleiding gevolgd bij Fireflash en jarenlange ervaring met virtuele werelden en het repareren van software/hardware.
Benny van Ham
Vanuit zijn professionele loopbaan bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost als Regionaal Coördinator Vakbekwaamheid, Officier van Dienst en tal van nevenactiviteiten zoals docent/instructeur/examinator/waarnemer en vrijwillig brandweerman, beschikt Benny over omvangrijke kennis ten aanzien van vakbekwaamheid en ruime ervaring in het opleiden, trainen en coachen van brandweerpersoneel. Naast voornoemde expertise, instructeur G-RSTV en drukluchtschuim, is hij ook goed bekend met ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (specifiek CBRNe) en technische hulpverlening.

Website by Webroots