Belangrijk voor repressief leidinggevenden in incidentsituaties is het verkrijgen van een goed beeld van de situatie, het inschatten van de mogelijke ontwikkelingen in de tijd en op basis daarvan de inzet te bepalen. FireFlash heeft in samenwerking met VSTEP een unieke mobiele trainingsmodule ontwikkeld voor leidinggevenden op uw eigen locatie.

Gevarieerde scenario’s

Met het virtueel trainingssysteem kunt u oefenen in hulpverlening, optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, brandbestrijding en andersoortige incidenten. Er kan geoefend worden met de bestrijding van complexe incidenten die in de praktijk niet of lastig zijn te ensceneren. Tijdens de oefeningen wordt het daadwerkelijke tijdspad aangehouden (zgn. “real-time”). Middels studies is aangetoond dat het leereffect van virtuele trainingen zeer groot is, omdat u direct de door de cursist gevolgde procedure kunt evalueren.

Altijd inzetbaar

Virtueel oefenen kan worden ingezet als voorbereiding op het operationeel oefenen. Hierdoor wordt het mogelijk om beter voorbereid deel te nemen aan operationele oefeningen. Effect en rendement van de training zijn door deze voordelen optimaal. Voor de training bent u niet afhankelijk van de beschikbaarheid van operationele eenheden en voertuigen van andere diensten.

Leerdoelen

Afhankelijk van de te bereiken leerdoelen kan het virtuele trainingssysteem zowel individueel als in teamverband worden ingezet. Het oefensysteem is geschikt voor leidinggevenden van brandweer, politie, GHOR en andere hulpverleningsdiensten. De praktijkgerichte trainingen van FireFlash zijn met name gericht op het goed verkennen en inschatten van de situatie en de gevaren, het stellen van prioriteiten, een duidelijke opdrachtverstrekking en een goede communicatie. Tijdens de oefeningen dienen de geldende procedures voor repressieve inzetten te worden gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de praktijksituatie van de operationeel leidinggevenden zeer realistisch te benaderen.

Website by Webroots